2016-04-06

Kreditų su garantija suma viršijo 1 mlrd. eurų

Per pirmąjį 2016 m. ketvirtį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 6,5 mln. Eur kreditų suteikė 51 garantiją už 4,7 mln. Eur. Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai suteiktos 3 garantijos už 13 mln. Eur. Per visą Fondo veiklos laikotarpį (nuo 1997 m.) jau suteikta 4845 garantijos už 769,8 mln. Eur, kredito įstaigos žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriui paskolino 1 mlrd. Eur.

2016-03-20

Kviečiame aplankyti parodas Agrobalt 2016 ir Ką pasėsi...2016

2016 m. kovo 31 - balandžio 2 d. Kaune vyks dvi tradicinės tarptautinės žemės ūkio parodos – „AgroBalt 2016“ bei „Ką pasėsi... 2016“. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, kaip daugiametis parodų dalyvis, kviečia aplankyti parodas ir susipažinti su naujausiomis žemės ūkio ir maisto pramonės technologijomis.

2016-02-29

Patvirtintas prisiimamų garantinių įsipareigojimų limitas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2016 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 176 patvirtino valstybės garantijų limitą už Žemės ūkio paskolų garantijų fondo prisiimamus įsipareigojimus kredito įstaigoms bei lizingo bendrovėms, kurių suma negali viršyti 140 370 tūkst. Eur.

 
 
2015-11-16

Atnaujintos paraiškų dėl garantijų suteikimo formos bei jų priedai

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas informuoja, kad vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 16 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-691 patvirtintomis dalinio palūkanų kompensavimo už kreditus trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti, taisyklėmis atnaujintos paraiškų dėl garantijos suteikimo formos bei paraiškų formos priedai.

2015-10-07

Per tris ketvirčius kreditų garantijų suteikta beveik tris kartus daugiau

Per tris šių metų ketvirčius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už kaimo verslo plėtrai išduotus 34,6 mln. Eur kreditų suteikė 147 garantijas už 25,7 mln. Eur.
Per visą Fondo veiklos laikotarpį (nuo 1997 m.) jau suteiktos 4734 garantijos už 740,2 mln. Eur, kredito įstaigos žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriui paskolino 972,9 mln. Eur.

2015-09-21

Dalinis palūkanų kompensavimas – ir už kreditus trumpalaikiam bei biologiniam turtui įsigyti

Žemės ūkio ministerija 2015 m. rugsėjo 16 d. ministro įsakymu Nr. 3D-691 patvirtino taisykles pagal kurias dalinis kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų kompensavimas gali būti teikiamas ir už trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti skirtus kreditus.
Taisyklės galioja kreditams paimtiems su Žemės ūkio paskolų fondo garantija nuo 2015 m. rugsėjo 17 d.

2015-07-08

Per pirmąjį šių metų pusmetį garantijų suteikta 52 proc. daugiau

Per pirmąjį š.m. pusmetį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 15,3 mln. Eur kreditų suteikė 93 garantijas už 10,7 mln. Eur. Per visą Fondo veiklos laikotarpį (nuo 1997 m.) jau suteikta 4680 garantijų už 725 mln. Eur, kredito įstaigos žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriui paskolino daugiau nei 950 mln. Eur.

2015-07-03

Kredito įstaigų atstovai susirinko į tradicinį seminarą bei aplankė parodą „Agrovizija 2015“

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas š. m. liepos 2 d. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos mokymų centre ,,Agroakademija“ kredito įstaigų darbuotojams organizavo seminarą ,,Investicijų diegimas į žemės ūkio sektorių 2015-2020 m. Gyvulininkystės šakos svarba ir perspektyvos“. Seminaro tikslas – susipažinti ir aptarti  investicijų į ūkius ir inovacijų rezultatus, investicijų poreikį bei kvalifikuotų specialistų įtaką ūkių plėtrai.

2015-06-29

Atnaujintas dalies garantinio užmokesčio ir dalies palūkanų kompensavimas žuvininkystės sektoriui

Vadovaujantis 2015 m. birželio 22 d. žemės ūkio ministrės įsakymu Nr. 3D-529 patvirtintomis taisyklėmis, atnaujinamas dalies palūkanų už kreditus ir lizingo paslaugas su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija kompensavimas žuvininkystės sektoriaus įmonėms. Taisyklės galioja visiems kreditams ir lizingo paslaugoms suteiktoms nuo 2015 m. sausio 1 d.

2015-06-22

Kviečiame apsilankyti parodoje „Agrovizija 2015“

2015 m. liepos 1-3 d. Akademijoje, Dotnuvos sen., Kėdainių r. vyks žemės ūkio technologijų paroda „Agrovizija 2015". Ši paroda jubiliejinė - ji organizuojama jau dešimtą kartą ir kasmet susilaukia vis didesnio tiek dalyvių, tiek lankytojų dėmesio. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, kaip ilgametis parodos rėmėjas, kviečia aplankyti parodą ir susipažinti su naujausiomis augalininkystės technologijomis.

Ankstesnis 1 2 3 4 5 ... 33 Kitas