2018-02-15

Garantijos teikiamos dar greičiau

Žemės ūkio ministerija, siekdama supaprastinti ir pagreitinti valstybės garantijų žemės ūkio sektoriui teikimą, nuo 2018 m. sausio mėn. pakeitė  sprendimų dėl garantijų teikimo kredito įstaigoms priėmimo tvarką. Nuo šiol sprendimus dėl garantijų ir valstybės pagalbos teikimo priims Žemės ūkio paskolų garantijų fondo administracijos vadovas.

2018-01-30

2017 metais – 170 garantijų už 29,4 mln. Eur

2017 m. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas už kredito įstaigų žemės ūkio, žuvininkystės, alternatyviosios veiklos subjektams bei žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms išduotus 25,9 mln. Eur kreditų/lizingo paslaugų suteikė 164 garantijas už 16,6 mln. Eur. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai taip pat suteiktos 6 garantijos už 12,8 mln. Eur, iš viso praėjusiais metais suteikta 29,4 mln. Eur garantijų.

2017-12-12

85 proc. klientų mūsų darbą įvertino teigiamai

2017 m. lapkričio mėnesį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas atliko klientų, šiais metais pasinaudojusių valstybės garantijomis, apklausą. Apklausos tikslas – išsiaiškinti klientų požiūrį į teikiamas garantijų, palūkanų kompensavimo paslaugas, bendrą situaciją kreditavimo sektoriuje.

2017-10-27

Kreditų su garantija šiemet suteikta už 28,5 mln. Eur

Per tris 2017 m. ketvirčius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 21,3 mln. Eur kreditų suteikė 130 garantijų už 13,3 mln. Eur. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai suteiktos 3 garantijos už 7,2 mln. Eur. Per visą Fondo veiklos laikotarpį (nuo 1997 m.) jau suteikta 5141 garantija už 850,4 mln. Eur, kredito įstaigos žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriui paskolino daugiau nei 1,1 mlrd. Eur.

2017-07-14

Per pirmąjį 2017 m. pusmetį – 93 garantijos už 15 mln. Eur

Per pirmąjį š.m. pusmetį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 13,1 mln. Eur kreditų bei lizingo paslaugų suteikė 93 garantijas už 7,8 mln. Eur. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai atitinkamu laikotarpiu suteiktos 2 garantijos už 7 mln. Eur. Per visą Fondo veiklos laikotarpį (nuo 1997 m.) jau suteikta 5101 garantija už 845 mln. Eur, kredito įstaigos žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriui paskolino 1,1 mlrd. Eur.

2017-06-19

Kviečiame į parodą „Agrovizija 2017“

2017 m. birželio 28-30 d. Akademijoje, Dotnuvos sen., Kėdainių r., vyks žemės ūkio technologijų paroda ,,Agrovizija 2017“, kuri organizuojama jau 11 kartą.
Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, kaip ilgametis parodos rėmėjas, kviečia aplankyti parodą ir susipažinti su naujausiomis žemės ūkio technologijomis.

2017-06-14

Suteikta pirmoji lizingo garantija

2017 m. birželio 6 d. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas suteikė pirmąją garantiją už finansinės nuomos (lizingo) būdu įsigyjamą žemės ūkio techniką. Garantija buvo suteikta AB DNB bankui už Kupiškio rajono žemės ūkio bendrovės „Daukučiai“ lizingu perkamą naują javų kombainą.

 

 

 

2017-05-10

LRV posėdyje pristatyti Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 2016 m. veiklos rezultatai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 10 d. posėdyje Žemės ūkio paskolų garantijų fondas pristatė 2016 m. veiklos ataskaitą. Kaip ir ankstesniais metais, veiklos rezultatai skatinant žemės ūkio ir kaimo plėtrą buvo įvertinti palankiai.

2017-04-05

Patvirtintas naujas valstybės garantijų limitas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 133 patvirtino valstybės garantijų limitą už Žemės ūkio paskolų garantijų fondo prisiimamus įsipareigojimus kredito įstaigoms bei lizingo bendrovėms, kurių suma negali viršyti 205,14 mln. Eur.

 
 
2017-04-03

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas surengė seminarą kredito įstaigų atstovams

Šių metų kovo 31 d. parodoje „Ką pasėsi...2017“ Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau - Bendrovė) organizavo seminarą-pasitarimą aktualiais žemės ūkio klausimais. Seminare dalyvavo komercinių bankų, kredito unijų bei Žemės ūkio ministerijos atstovai. Seminaro metu  pristatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir jos įgyvendinimo planas,  Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonių įgyvendinimo aktualijos.  Taip pat apžvelgti Bendrovės veiklos rezultatai ir perspektyvos, ūkių kreditavimas ir pokyčiai pastaraisiais metais.