2018-04-19

Kreditų garantijų šiemet suteikta trečdaliu daugiau

Per pirmąjį 2018 m. ketvirtį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 6,9 mln. Eur kreditų suteikė 37 garantijas už 4,9 mln. Eur. Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai suteiktos 2 garantijos už 4,6 mln. Eur. Bendra šiemet suteiktų garantijų suma – 9,5 mln. Eur, kredito įstaigos žemės ūkio sektoriui paskolino 11,5 mln. Eur.

2018-04-04

Skelbiama portfelinių garantijų finansų tarpininkų atranka

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kviečia finansų įstaigas teikti paraiškas naujai paskolų portfelio garantijų priemonei „Paskolų portfelio garantijos paskoloms apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti„ valdyti.

2018-03-27

Patvirtintas prisiimamų garantinių įsipareigojimų limitas 2018 metams

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 278 patvirtino valstybės garantijų limitą už Žemės ūkio paskolų garantijų fondo prisiimamus įsipareigojimus kredito įstaigoms bei lizingo bendrovėms. Šiuo nutarimu 2018 metams nustatytas 190,6 mln. Eur valstybės garantijų limitas.

2018-03-06

Trumpalaikiai kreditai žemdirbiams – su palūkanų kompensacija

Artėjant pavasario darbams – sėjai, pasėlių tręšimui, augalų apsaugai nuo kenkėjų ir ligų – Žemės ūkio paskolų garantijų fondas siūlo pasinaudoti kreditais su garantija ir daliniu palūkanų kompensavimu. Imantiems kreditus trumpalaikiam turtui įsigyti, teikiama iki 80 proc. garantija, taip pat kompensuojama net 80 proc. kredito įstaigai sumokėtų palūkanų.

2018-02-15

Garantijos teikiamos dar greičiau

Žemės ūkio ministerija, siekdama supaprastinti ir pagreitinti valstybės garantijų žemės ūkio sektoriui teikimą, nuo 2018 m. sausio mėn. pakeitė  sprendimų dėl garantijų teikimo kredito įstaigoms priėmimo tvarką. Nuo šiol sprendimus dėl garantijų ir valstybės pagalbos teikimo priims Žemės ūkio paskolų garantijų fondo administracijos vadovas.

2018-01-30

2017 metais – 170 garantijų už 29,4 mln. Eur

2017 m. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas už kredito įstaigų žemės ūkio, žuvininkystės, alternatyviosios veiklos subjektams bei žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms išduotus 25,9 mln. Eur kreditų/lizingo paslaugų suteikė 164 garantijas už 16,6 mln. Eur. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai taip pat suteiktos 6 garantijos už 12,8 mln. Eur, iš viso praėjusiais metais suteikta 29,4 mln. Eur garantijų.

2017-12-12

85 proc. klientų mūsų darbą įvertino teigiamai

2017 m. lapkričio mėnesį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas atliko klientų, šiais metais pasinaudojusių valstybės garantijomis, apklausą. Apklausos tikslas – išsiaiškinti klientų požiūrį į teikiamas garantijų, palūkanų kompensavimo paslaugas, bendrą situaciją kreditavimo sektoriuje.

2017-10-27

Kreditų su garantija šiemet suteikta už 28,5 mln. Eur

Per tris 2017 m. ketvirčius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 21,3 mln. Eur kreditų suteikė 130 garantijų už 13,3 mln. Eur. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai suteiktos 3 garantijos už 7,2 mln. Eur. Per visą Fondo veiklos laikotarpį (nuo 1997 m.) jau suteikta 5141 garantija už 850,4 mln. Eur, kredito įstaigos žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriui paskolino daugiau nei 1,1 mlrd. Eur.

2017-07-14

Per pirmąjį 2017 m. pusmetį – 93 garantijos už 15 mln. Eur

Per pirmąjį š.m. pusmetį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 13,1 mln. Eur kreditų bei lizingo paslaugų suteikė 93 garantijas už 7,8 mln. Eur. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai atitinkamu laikotarpiu suteiktos 2 garantijos už 7 mln. Eur. Per visą Fondo veiklos laikotarpį (nuo 1997 m.) jau suteikta 5101 garantija už 845 mln. Eur, kredito įstaigos žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriui paskolino 1,1 mlrd. Eur.

2017-06-19

Kviečiame į parodą „Agrovizija 2017“

2017 m. birželio 28-30 d. Akademijoje, Dotnuvos sen., Kėdainių r., vyks žemės ūkio technologijų paroda ,,Agrovizija 2017“, kuri organizuojama jau 11 kartą.
Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, kaip ilgametis parodos rėmėjas, kviečia aplankyti parodą ir susipažinti su naujausiomis žemės ūkio technologijomis.