2016 metais kreditų garantijų suteikta du kartus daugiau

Spausdinti
2017-02-02

2016 m. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas už kredito įstaigų žemės ūkio, žuvininkystės, alternatyviosios veiklos subjektams bei žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms išduotus 33,4 mln. Eur kreditų suteikė 207 garantijas už 21,3 mln. Eur. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai taip pat buvo suteiktos 9 garantijos už 56,5 mln. Eur, iš viso garantijų praėjusiais metais suteikta už 77,8 mln. Eur. 

Kreditai ir garantijos pagal kredito įstaigas 2016 m.
 
Palyginus garantijų teikimo ir investicijų į žemės ūkio ir kaimo verslą rezultatus su 2015 metais, kai už 48,8 mln Eur kreditų buvo suteiktos 204 garantijos už 37,6 mln. Eur, praėjusiais metais suteiktų garantijų suma išaugo 2 kartus, kreditų suma – 85 proc. Vidutinė kredito su garantija suma 2016 metais sudarė 160 tūkst. Eur, garantijos suma – 103 tūkst. Eur. Už kredito įstaigų teikiamus kreditus vidutiniškai buvo suteikiama 67 proc. garantija.
 
„2016 metų rezultatai tiek garantijas teikiant už žemės ūkio, žuvininkystės, alternatyviosios veiklos subjektams bei žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms, tiek Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai džiugina“ – sako Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė Danguolė Čukauskienė. „Nors garantijų suma už ūkio subjektams išduotus kreditus šiek tiek sumažėjo, žymiai daugiau garantijų suteikta rinkos reguliavimo agentūrai, kuri vykdė intervencinius nugriebto pieno miltelių pirkimus, taip stabilizuodama situaciją pieno sektoriuje.“
 
Praėjusiais metais daugiau kreditų buvo išduodama investicijoms, tačiau šiek tiek sumažėjo kreditų trumpalaikiam turtui įsigyti dalis. Investicijoms 2016 metais buvo skirti 24 mln. Eur (73 proc. visų kreditų su garantija), o trumpalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti – atitinkamai 9 mln. Eur (27 proc.). Didžioji dali lėšų, skirtų investicijoms, buvo panaudojama žemės ūkio technikos įsigijimui (36 proc.), taip pat statybai ir rekonstrukcijai (26 proc.) bei žemės įsigijimui (14 proc.). Dažniausiai ūkio subjektai, pristigę lėšų apyvartai, skolinosi trumpalaikiam turtui – trąšoms, sėkloms, kurui ir kitoms su ūkio veikla susijusioms prekėms – įsigyti, taip buvo įsigyjama daugiamečių sodinių, gyvulių ir kitų gyvūnų.
 
Pagrindiniai klientai, besinaudojantys kreditais su garantija – ūkininkų ūkiai. Jiems praėjusiais metais suteikti 176 kreditai už 21,2 mln. Eur (63 proc. visų kreditų su garantija), Žemės ūkio paskolų garantijų fondas suteikė 15,7 mln. Eur garantijų. Garantijos taip pat teikiamos įvairiam smulkiajam verslui kaimo vietovėse (19 proc.), kooperatinėms bendrovėms (5 proc.), perdirbimo įmonėms tiek mieste, tiek kaime, bei kitoms žemės ūkio bendrovėms ir įmonėms.
 
Pagal veiklos sritį kreditais su garantija daugiausiai buvo finansuojamos tradicinės žemės ūkio šakos – augalininkystė ir gyvulininkystė, atitinkamai jos pritraukė 45 proc. ir 27 proc. visų investicijų. Augalininkystės sektoriaus finansavimas, palyginti su 2015 metais, išaugo beveik ketvirtadaliu – investuota 15 mln. Eur, tačiau gyvulininkystės sektoriaus – sumažėjo 40 proc., investicijos siekė 9 mln. Eur. Investicijų, skiriamų alternatyviajai veiklai vystyti, suma išliko nepakitusi – kaip ir 2015 metais, pernai investuota 7,4 mln. Eur skolintų lėšų. Daugiausia kreditais su garantija naudojosi Kėdainių, Ukmergės ir Kupiškio rajono ūkio subjektai. 
 
Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kreditų garantijas teikia visiems Lietuvoje veikiantiems bankams ir kredito unijoms. Aktyviausiai, kaip ir pastaraisiais keliais metais, kreditais su garantija naudojosi kredito unijos – joms iš viso suteikta 100 garantijų už 9 mln. Eur, kredito unijos žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriui suteikė 12,2 mln. Eur kreditų. Kredito unijų teikiamų kreditų su garantija suma, palyginti su 2015 metais, išaugo 35 proc. ir iš viso sudarė 42 proc. viso kreditų garantijų portfelio. Daugiausia kreditų su garantija išdavė Ignalinos, Ukmergės ūkininkų bei Kėdainių krašto kredito unijos. Taip pat aktyviai, tačiau mažiau nei ankstesniais metais, kreditus su garantijomis teikė Šiaulių bankas (23 proc. garantijų portfelio), DNB bankas (12 proc.) bei bankas Swedbank (7 proc.).
 
„Kreditai su garantija žemės ūkio, žuvininkystės, alternatyviosios veiklos subjektams bei žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms, leidžia modernizuoti verslą, jį plėsti, pradėti naują ūkinę veiklą, sukurti naujas darbo vietas kaimo vietovėse“ – teigia direktorė D.Čukauskienė. „Praėjusių metų pabaigoje buvo priimtas sprendimas suvienodinti garantijų teikimo sąlygas visiems ūkio subjektams. Iki šiol tiek garantijos dydis, tiek klientų ratas buvo apribotas įvairiomis sąlygomis, tad dabar kreditų garantijos visiems ūkio subjektams gali būti teikiamos iki 80 procentų kredito sumos.“
 
Žemės ūkio paskolų garantijų fondas įkurtas 1997 metų pabaigoje, per visą veiklos laikotarpį jau suteiktos 5008 garantijos už 830 mln. Eur, kredito įstaigos žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriui išdavė 1,08 mlrd. Eur kreditų su garantija. 
 

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas garantijas teikia bankams ir kredito unijoms už žemės ūkio, žuvininkystės, alternatyviosios veiklos subjektams bei žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms išduodamus kreditus investicijoms, trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti. Kredito įstaigoms garantuojamas iki 80 proc. negrąžinto kredito sumos grąžinimas. Nuo 2016 m. atnaujintas palūkanų kompensavimas už investicinius kreditus, taip pat dalis palūkanų kompensuojama už kreditus, skirtus trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti.
 
« Atgal