Kreditų garantijos – visiems klientams iki 80 proc.

Spausdinti
2016-12-19

Siekiant skatinti žemės ūkio sektoriaus plėtrą ir sudaryti patrauklesnes garantijų teikimo sąlygas, buvo pakeistas Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklą reglamentuojantis nutarimas. Nauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo redakcija įsigalioja nuo 2016 m. gruodžio 15 d.

„Pagrindinis šio nutarimo pakeitimo tikslas – suvienodinti garantijų teikimo sąlygas visiems ūkio subjektams“ – teigia Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė Danguolė Čukauskienė. „Iki šiol tiek garantijos dydis, tiek klientų ratas buvo apribotas įvairiomis sąlygomis, o naujojoje nutarimo redakcijoje šie apribojimai panaikinti, siekiant sudaryti kuo aiškesnes garantijų teikimo sąlygas tiek finansavimą teikiančioms įstaigoms, tiek ūkio subjektams, besiskolinantiems iš jų“.
 
Naujuoju veiklą reglamentuojančio nutarimo pakeitimu Žemės ūkio paskolų garantijų fondui sudaryta galimybė teikti iki 80 proc. kreditų garantijas visiems ūkio subjektams, nepriklausomai nuo jų vykdomos veiklos. 
 
Kreditų garantijos nuo šiol galės būti teikiamos ne tik žemės ūkio ministro nustatyta tvarka pripažintoms žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), bet ir visoms kitoms kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams).
 
Įsigaliojus pakeitimams, kredito linijų garantijos galės būti teikiamos ne tik biologiniam ar trumpalaikiam turtui įsigyti, bet ir paslaugoms, nurodytoms nutarime, apmokėti.
 
„Tikimės, kad šie pasikeitimai sudarys didesnes galimybes skolintis verslo modernizavimui, plėtrai, padės susiduriant su apyvartinių lėšų trūkumu“ – sako D.Čukauskienė. „Pasikeitimai įsigalioja 2016 m. gruodžio 15 d., tad ateinančiais metais kreditų garantijomis galės pasinaudoti dar didesnis klientų ratas dar palankesnėmis sąlygomis.“

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas garantijas teikia bankams ir kredito unijoms už žemdirbių, kaimo verslininkų ir žemės ūkio produktų perdirbėjų imamus kreditus investicijoms, trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti. Kredito įstaigoms garantuojamas iki 80 proc. negrąžinto kredito sumos grąžinimas. Nuo 2016 m. atnaujintas palūkanų kompensavimas už investicinius kreditus, taip pat dalis palūkanų kompensuojama už kreditus, skirtus trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti.
 
« Atgal