2018-09-17

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas tiesia pagalbos ranką

Atėjo gražus auksinis ruduo. Prasidėjus rudens darbams kaime, žemdirbiams reikalingos nemažos apyvartinės lėšos, dažnas susiduria su jų trūkumu. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, teikiantis garantijas žemdirbiams ir kaimo verslininkams už kredito įstaigų teikiamus kreditus, pasiruošęs ištiesti pagalbos ranką.

2018-07-09

Per pirmąjį 2018 m. pusmetį – trečdaliu daugiau kredito garantijų

Per pirmąjį š.m. pusmetį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 15,2 mln. Eur kreditų bei lizingo paslaugų suteikė 111 garantijų už 10,4 mln. Eur. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai atitinkamu laikotarpiu suteiktos 2 garantijos už 4,6 mln. Eur. Per visą Fondo veiklos laikotarpį (nuo 1997 m.) jau suteikta 5291 garantija už 875 mln. Eur, kredito įstaigos žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriui paskolino 1,1 mlrd. Eur.

2018-06-14

80 proc. palūkanų kompensacija – ir už investicinius kreditus su garantija

Žemės ūkio ministerija, siekdama sudaryti kuo palankesnes sąlygas investuojantiems į žemės ūkio sektorių, 2018 m. birželio 8 d. patvirtino naujas palūkanų už investicinius kreditus ar lizingo paslaugas su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija kompensavimo taisykles. Nuo šiol tiek investicinių, tiek trumpalaikių ar biologiniam turtui įsigyti skirtų kreditų palūkanos bus kompensuojamos 80 proc.

2018-06-05

Žemdirbiams – dar palankesnės sąlygos skolintis apyvartinėms lėšoms

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas ir Luminor Bank AB 2018 gegužės 30 d. pasirašė Paskolų portfelio garantijų priemonės įgyvendinimo sutartį. Pagal šią priemonę žemdirbiams bus teikiamos paskolos apyvartinėms lėšoms papildyti ar biologiniam turtui įsigyti itin palankiomis sąlygomis, paskoloms bus suteikiama valstybės garantija.

2018-05-24

Mes rūpinamės jūsų duomenimis

2018 m. gegužės 25 d. įsigalioja ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris visoje Europos Sąjungoje įtvirtins vieningą aukštą privatumo ir asmens duomenų apsaugos standartą. Naujasis reglamentas sustiprina kiekvieno asmens teises kontroliuoti savo asmens duomenis.

 

 

 

2018-05-16

Stebėtojų tarybos ir valdybos išvyka pas kaimo verslininkus

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo stebėtojų taryba bei valdyba š. m. gegužės 10 d. įgyvendino savo seniai puoselėtą mintį – apžiūrėjo keletą investicinių projektų, kuriems valstybės garantijas suteikė Žemės ūkio paskolų garantijų fondas.

2018-05-09

Vyriausybė palankiai įvertino Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos rezultatus

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. gegužės 9 d. posėdyje apsvarstė Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 2017 m. veiklos ataskaitą. Kaip ir ankstesniais metais, veiklos rezultatai skatinant žemės ūkio ir kaimo plėtrą buvo įvertinti palankiai.

2018-04-19

Kreditų garantijų šiemet suteikta trečdaliu daugiau

Per pirmąjį 2018 m. ketvirtį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 6,9 mln. Eur kreditų suteikė 37 garantijas už 4,9 mln. Eur. Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai suteiktos 2 garantijos už 4,6 mln. Eur. Bendra šiemet suteiktų garantijų suma – 9,5 mln. Eur, kredito įstaigos žemės ūkio sektoriui paskolino 11,5 mln. Eur.

2018-04-04

Skelbiama portfelinių garantijų finansų tarpininkų atranka

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kviečia finansų įstaigas teikti paraiškas naujai paskolų portfelio garantijų priemonei „Paskolų portfelio garantijos paskoloms apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti„ valdyti.

2018-03-27

Patvirtintas prisiimamų garantinių įsipareigojimų limitas 2018 metams

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 278 patvirtino valstybės garantijų limitą už Žemės ūkio paskolų garantijų fondo prisiimamus įsipareigojimus kredito įstaigoms bei lizingo bendrovėms. Šiuo nutarimu 2018 metams nustatytas 190,6 mln. Eur valstybės garantijų limitas.

1 2 3 ... 35 Kitas