Lizingo garantijos gavimo tvarka

Spausdinti

Lizingo garantijos gavimo tvarka

1. Lizingo gavėjas kreipiasi į pasirinktą finansinės nuomos (lizingo) bendrovę dėl lizingo suteikimo, aptariamos lizingo suteikimo sąlygos. 

2. Finansinės nuomos (lizingo) bendrovė kreipiasi į Žemės ūkio paskolų garantijų fondą ir pateikia paraišką dėl garantijos suteikimo finansinės nuomos (lizingo) gavėjui (paraiškos forma) bei joje nurodytus papildomus dokumentus (dokumentų sąrašas).

3. Žemės ūkio paskolų garantijų fondo valdybai priėmus sprendimą dėl lizingo garantijos suteikimo, lizingo gavėjas sumoka garantinę įmoką, su finansinės nuomos (lizingo) bendrove pasirašo lizingo sutartį.

4. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas finansinės nuomos (lizingo) bendrovei suteikia garantiją.

5. Finansinės nuomos (lizingo) bendrovė lizingo gavėjui perduoda lizinguojamą turtą.