Dokumentai dėl lizingo garantijos suteikimo

Spausdinti

Dokumentai dėl lizingo garantijos suteikimo

Lizingo garantijai suteikti reikalingi dokumentai:

 • Paraiška dėl garantijos suteikimo finansinės nuomos (lizingo) gavėjams (paraiškos forma);
 • Produkcijos gamybos ir pardavimo prognozės (paraiškos 1 priedas);
 • Balanso ir pelno (nuostolių) prognozės (paraiškos 2 ir 3 priedai);
 • Smulkiojo ir vidutinio subjekto statuso deklaracija (deklaracijos forma);
 • Finansinės atskaitomybės dokumentų (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita) už 2 praėjusius ataskaitinius metus patvirtintos kopijos;
 • Finansinės nuomos (lizingo) bendrovės sprendimas dėl lizingo suteikimo;
 • Įmonės valdymo organų sprendimo dėl lizingo sutarties sudarymo patvirtinta kopija;
 • Ūkio/įmonės įregistravimo dokumentų (įregistravimo pažymėjimas, įstatai) kopijos;
 • Ūkio/įmonės vadovo paso kopija;
 • Dokumento, patvirtinančio, kad kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) nustatyta tvarka pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu), kopija;
 • Žemės ūkio valdos įregistravimo LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre dokumento patvirtinta kopija (išskyrus žemės ūkio produktų perdirbimo įmones mieste ir žuvininkystės sektoriaus įmones);
 • Draudimo liudijimo patvirtinta kopija (jei apdrausti žemės ūkio augalai).