Valstybės pagalbos gavėjai

Spausdinti

Valstybės pagalbos gavėjai

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis, teikiama informacija apie suteiktą UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo administruojamą valstybės pagalbą:

  • Kompensuojant dalį garantinio užmokesčio – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-161 (nauja redakcija patvirtinta 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.3D-1016)
  • Kompensuojant dalį palūkanų už kreditus, skirtus investicinių projektų įgyvendinimui – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. 3D-877
  • Kompensuojant dalį palūkanų už kreditus, skirtus trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. 3D-691
  • Žuvininkystės sektoriaus įmonėms kompensuojant dalį garantinio užmokesčio ir palūkanų – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 3D-412 (nauja redakcija patvirtinta 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr.3D-529)

Valstybės pagalbos gavėjų sąrašas