Valstybės pagalbos gavėjai

Spausdinti

Valstybės pagalbos gavėjai

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis, teikiama informacija apie suteiktą UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo administruojamą valstybės pagalbą:

  • Kompensuojant dalį garantinės įmokos – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-161 
  • Kompensuojant dalį palūkanų už kreditus, skirtus investicinių projektų įgyvendinimui – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. 3D-877
  • Kompensuojant dalį palūkanų už kreditus, skirtus trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. 3D-691
  • Žuvininkystės sektoriaus įmonėms kompensuojant dalį garantinės įmokos ir palūkanų – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 3D-412

Valstybės pagalbos gavėjų sąrašas