Organizacinė struktūra

Spausdinti

Organizacinė struktūra

 

Bendrovėje veikia 4 skyriai: Garantijų, Finansų, Plėtros ir informacijos bei Paskolų fondo. Darbuotojų skaičius Bendrovėje - 19.

Stebėtojų taryba

Stebėtojų tarybos nariai:

  • Virginija Žoštautienė – Žemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento direktorė (stebėtojų tarybos pirmininkė)
  • Lina Liubauskaitė – LR Vyriausybės Politikos įgyvendinimo grupės vyriausioji patarėja
  • Daiva Kamarauskienė – Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė

Valdyba

Valdybos nariai:

  • Dalia Miniataitė – Žemės ūkio ministerijos kanclerė (valdybos pirmininkė)
  • Regina Mininienė – Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento direktorė
  • Vygantas Katkevičius - Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos ir tarptautinio bendradarbiavimo departamento direktorius
  • Asta Pašvenskienė – Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento direktoriaus pavaduotoja
  • Kristina Dapšienė – Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Europos Sąjungos paramos ir pinigų fondų apskaitos skyriaus vedėja