Finansinė atskaitomybė

Spausdinti

Finansinė atskaitomybė

2018 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansų inžinerijos priemonės Paskolų fondas finansinių ataskaitų rinkiniai

2017 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansų inžinerijos priemonės Paskolų fondas finansinių ataskaitų rinkiniai

Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo finansinių ataskaitų rinkiniai

Informacija apie vykdomus specialiuosius įpareigojimus

2016 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansų inžinerijos priemonės Paskolų fondas finansinių ataskaitų rinkiniai

Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo finansinių ataskaitų rinkiniai

Informacija apie vykdomus specialiuosius įpareigojimus


Finansinių ataskaitų rinkinių paskelbimo planas

Eil. Nr.

Priemonė

Įvykdymo terminas

1.

Metinio pranešimo, metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir nepriklausomo auditoriaus išvados paskelbimas interneto svetainėje

ne vėliau kaip balandžio 30 d.

2.

Tarpinių (6 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinio paskelbimas interneto svetainėje

ne vėliau kaip rugpjūčio 31 d.

3.

Informacijos interneto svetainėje tikslinimas, atnaujinimas

ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po informacijos pasikeitimo